EN

Dự toán phí

Lưu ý:

  • Mức biểu phí là chi phí tạm tính áp dụng cho các xe đăng ký cá nhân, không áp dụng cho các xe đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh vận tải.
  • Mức nộp lệ phí trước bạ được căn cứ dựa trên bảng giá áp thuế do Bộ Tài Chính ban hành áp dụng trên toàn quốc.
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bao gồm bảo hiểm cho người trên xe.
  • Trường hợp xe đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh vận tải Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Đại lý để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

Giá xe (bao gồm VAT): -
Lệ phí trước bạ:
 - Mức lệ phí: -
 - Thành tiền: -
Phí kiểm định: 340,000
Lệ phí đăng ký: -
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) -
TỔNG CỘNG (VNĐ) -

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

0888 36 66 99